ปรับความสูงพอดีจอ

Service

ปลวก (Termite)

ภัยเงียบของบ้าน แมลงศัตรูร้ายที่คอยทำลายบ้านแสนรัก กว่าจะรู้ปลวกก็เข้ามาสร้างความเสียหายแล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เราจึงต้องรู้ต้นกำเนิด การจำแนกชนิด แหล่งที่อยู่อาศัย ลักษณะทางชีววิทยารวมถึงพฤติกรรมของปลวก ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูอันดับ 1 ของบ้าน

มด (Ant)

แมลงสังคมที่อยู่ในอันดับ Hymenoptera เช่นเดียวกับผึ้ง มีลำตัวขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นสังคม สร้างความรำคาญให้กับมนุษย์ ปกติมดจะออกหากินตลอดเวลา และมีความไวต่อกลิ่นของอาหารประเภทน้ำตาล, น้ำหวาน และแป้ง มดจะเข้ามาแย่งกินอาหารทำให้อาหารเน่าบูด และทำให้เกิดโรคท้องเสียได้ มดป้องกันตัวด้วยการกัดศัตรูให้ได้รับความเจ็บปวด และปล่อยพิษออกมาทำให้เป็นผื่นคัน ผิวหนังปวดบวมอักเสบ

แมลงสาบ (Cockroach)

แมลงที่อยู่ในอันดับ Blattodea หรือ Blattaria จัดเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตไม่สมบูรณ์ คือ ไม่เป็นตัวหนอนและดักแด้ ปัจจุบันเป็นแมลงที่พบกระจายไปแล้วทั่วโลกโดยติดไปกับยานพาหนะต่างๆ พบได้ถึงขนาดบนเครื่องบินโดยสาร‪ หากินตามพื้นดินเป็นหลัก ตามที่มืดๆ หรือในเวลากลางคืน กินทุกอย่างเป็นอาหาร ถือเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และน่ารังเกียจ

หนู (Rat)

หนูที่เป็นสัตว์เลี้ยงนั้นน่ารักน่าเอ็นดู แต่หนูที่มาอาศัยในบ้านโดยไม่ได้รับเชิญนั้น นอกจากไม่น่ารักน่าเอ็นดูแล้ว ยังมีเชื้อโรคและเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมาสู่มนุษย์ หนูสกปรกเหล่านี้เป็น “รังโรค” และสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินได้อย่างมากมาย

ยุง (Mosquito)

แมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยปกติ ตัวเมียมักจะกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน้ำหวานในดอกไม้ ยุงยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออก

แมลงวัน (Fly)

แมลงที่สร้างความรำคาญ และเป็นพาหะถ่ายทอดเชื้อโรคร้าย เนื่องจากการ ตอมตามสิ่งสกปรกทำให้มีเชื้อโรคติดตามขา และมาติดต่อสู่มนุษย์ สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว มักจะกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และเศษอาหารตามกองขยะ และชอบหากินเวลากลางวัน ไม่ชอบแสงแดดจัด รัศมีการหากินอยู่ประมาณ 3 กิโลเมตร