ระบบป้องกันและกำจัดหนู

Rat Control System 

 
สำรวจ วางแผน ดำเนินการ ติดตามผล
  •         สำรวจ       : เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจลักษณะโครงสร้างของอาคาร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนหรือช่องทางที่หนูจะใช้เป็นทางเข้าสู่อาคาร บริเวณที่เป็นแหล่งหลบซ่อนหรือจุดเสี่ยงที่จะเกิดหนู และจุดที่พบปัญหา จากนั้นจะสรุปผลรายงานให้ลูกค้าทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือปิดช่องทางเข้าออกนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการป้องกันหนูภายนอกไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคารได้อีกต่อไป

 

  •         วางแผน     : หลังจากทำการสำรวจสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะวางแผนการทำงาน เลือกใช้เคมีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานที่ และสภาพแวดล้อมรอบอาคาร
 
  •         ดำเนินการ : เจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
 

►   ภายในอาคาร     : เจ้าหน้าที่จะทำการวางยาเบื่อ, กาวดักหนู หรือกรงดักหนู ตามซอกมุมบริเวณที่พบหนู และร่องรอยของหนู รวมถึงจุดที่เป็นแหล่งหลบซ่อนหรือจุดเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น ห้องครัว, บนเพดานช่องชาร์ป, ห้องเก็บของ, ท่อระบายน้ำ, ถังขยะ เป็นต้น  

 

►   ภายนอกอาคาร   : เจ้าหน้าที่จะทำการวางยาเบื่อ, กาวดักหนู หรือกรงดักหนู ตามบริเวณท่อระบายน้ำรอบนอกอาคาร, กองวัสดุ, รูที่อยู่อาศัยในดินรอบอาคาร เป็นต้น

 

*** ตำแหน่งที่วางยาเบื่อ และกับดักเจ้าหน้าที่จะเน้นคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ

 

  •         ติดตามผล  : เพื่อให้การป้องกันและกำจัดเกิดประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ พร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษาโดยนักวิชาการภาคกีฏวิทยาของบริษัทฯ และทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการท่านทุกวันไม่เว้นวันหยุด