ระบบฉีดเคลือบน้ำยาป้องกันและกำจัดมด Chemical Spraying System 
สำรวจ วางแผน ดำเนินการ ติดตามผล
  •         สำรวจ       : เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจลักษณะโครงสร้างของอาคาร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนหรือช่องทางที่แมลงจะใช้เป็นทางเข้าสู่อาคาร บริเวณที่เป็นแหล่งหลบซ่อนหรือจุดเสี่ยงที่จะเกิดมด และจุดที่พบปัญหา

 

  •         วางแผน     : หลังจากทำการสำรวจสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะวางแผนการทำงาน เลือกใช้เคมีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแมลง และสภาพแวดล้อมรอบอาคาร

 

  •         ดำเนินการ : เจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

 

►   ภายในอาคาร     : เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดเคลือบน้ำยาป้องกันและกำจัดมด ตามขอบพื้นรอยแตกร้าว โดยเน้นหนักในบริเวณที่พบมด และจุดที่เป็นแหล่งหลบซ่อนหรือจุดเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น ห้องน้ำ, ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร, วงกบประตู-หน้าต่าง, ถังขยะ เป็นต้น  

 

►   ภายนอกอาคาร   : เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดเคลือบน้ำยาป้องกันและกำจัดมดตามขอบพื้นรอบนอกอาคาร โดยเน้นหนักตามรอยแตกร้าวของพื้นและผนังอาคาร รวมถึงพื้นสนามรอบบ้าน สายไฟและต้นไม้ที่พาดตัวอาคาร

 

  •         ติดตามผล  : เพื่อให้การป้องกันและกำจัดเกิดประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ พร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษาโดยนักวิชาการภาคกีฏวิทยาของบริษัทฯ และทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการท่านทุกวันไม่เว้นวันหยุด