ตรวจตรา ติดตั้งเหยื่อ กำจัดยกรัง

ระบบเหยื่อ

มาตรฐานการทำงานในระบบ Sentricon

 

ปัจจุบันมีวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกหลายวิธี แต่วิธีการที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพที่สุด กำจัดปลวกได้ยกรัง มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องขุดเจาะพื้นบ้านให้เสียหาย และไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี นั่นคือ ระบบเหยื่อเซนตริคอน (Sentricon System) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการป้องกันและกำจัดปลวก นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการกำจัดปลวกแบบดั่งเดิมที่ต้องฉีดอัดสารเคมีจำนวนมากเพื่อสร้างชั้นสารพิษในดินป้องกันไม่ให้ปลวกเข้าทำลายบ้าน แต่บ่อยครั้งที่การใช้สารเคมีไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือเสื่อมสภาพลงก่อนอายุเนื่องจากความเป็นกรดด่าง และความชื้นในดิน เป็นเหตุให้ปลวกสามารถเข้าทำลายทรัพย์สินภายในอาคารได้
 

ดังนั้น Dow AgroSciences แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้คิดค้นและผลิตอุปกรณ์กำจัดปลวกระบบเหยื่อเซนตริคอนขึ้น ทำงานด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวก โดยการอาศัยปลวกงานที่มีหน้าที่ออกหาอาหารกินเหยื่อที่อยู่ในอุปกรณ์กำจัด และนำกลับไปแพร่สู่สมาชิกที่รัง สุดท้ายก็จะถูกกำจัดหมดยกรังในที่สุด เหยื่อที่ใช้จะเคลือบสารออกฤทธิ์ Hexaflumuron ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของปลวก (IGR.) มีผลยับยั้งกระบวนการลอกคราบ ทำให้ปลวกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ มีชื่อทางการค้าว่า รีครูท ทู (Recruit II) และ รีครูท เอจี (Recruit AG.) ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 

           

3 ขั้นตอนการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ

ตรวจตรา (Monitor)
Sentricon Station ที่ติดตั้งในดินรอบบริเวณบ้านสามารถตรวจสอบการรุกรานของปลวกแต่เนิ่นๆ และกำจัดรังปลวกที่มีอยู่ให้หมดไป ทำหน้าที่เสมือนเครื่องเตือนภัยซึ่งช่วยคืนความสงบสู่บ้านท่าน

ติดตั้งเหยื่อกำจัด (Bait)
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจพบปลวกที่กำลังกัดกินไม้เหยื่อใน “เซนตริคอน สเตชั่น” (Sentricon Station) เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเปลี่ยนไม้เหยื่อมาเป็นเหยื่อกำจัดปลวก (Bait) ที่มีชื่อทางการค้าว่า “รีครูท ทู” (Recruit II) จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของ “ปล่อยปลวกกลับบ้าน ไปผลาญรัง” (Self Recruitment) โดยอาศัยการเลียนแบบพฤติกรรมของปลวกงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งปลวกงานเหล่านี้จะกลับไปที่รังแล้วแพร่กระจายเหยื่อกำจัดทั่วทั้งรัง ส่งผลไปยับยั้งการลอกคราบของปลวกทำให้ปลวกไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ และตายในเวลาต่อมา ประชากรปลวกที่เหลือก็ต้อง “ตายยกรัง” ด้วย เนื่องจากขาดอาหาร

กำจัดยกรัง (Eliminate)
หลังจากกำจัดปลวกรังที่มีอยู่หมดไปแล้ว เซนตริคอน สเตชั่นจะทำหน้าที่ตรวจสอบ และดักจับปลวกที่มาจากแหล่งอื่นรอบบริเวณบ้านท่านต่อไป ซึ่งควบคุมการบริการโดยนักวิชาการจากภาคกีฏวิทยาที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านจาก Dow AgroSciences เจ้าของ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ให้มีความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหลักประกันให้ท่านได้อุ่นใจว่า บ้านของท่านจะไม่มีปลวกมากล้ำกลายอีกต่อไป
 

 

   
เซนตริคอนเป็นระบบกำจัดปลวกระบบแรกและระบบเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Presidential Green Chemistry Challenge Award 2000 ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งสหรัฐอเมริกา (EPA.) ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกได้ทั้งรัง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นจึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลปกป้องสถานที่สำคัญทั่วโลกจากปลวก เช่น ทำเนียบขาว (The White House), อนุสาวรีย์เสรีภาพประเทศสหรัฐอเมริกา (The Statue of Liberty ), U.S. Capitol Building, Independence Hall, The Alamo, San Antonio, Jackson Square, French Quarter, The 'Iolani Palace เป็นต้น

และปัจจุบันมีผู้ใช้บริการระบบเหยื่อเซนตริคอนกำจัดปลวกในสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านราย