ระบบกำจัดปลวกที่ต้นตอครั้งเดียวหายขาด (คุ้มครอง 3 ปี)
SOIL TREATMENT SYSTEM

 

            จากสถิติที่ผ่านมามากกว่า 80% ของอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ไม่ว่าไม้หรือตึกมักจะถูก ปลวกใต้ดิน
(Sub-Terranean Termites) ทำลายไปอย่างน่าเสียดาย โดยที่บ่อยครั้งท่านเจ้าของบ้านมักไม่ทันรู้ตัว
เพราะอาคารเหล่านั้นขาดซึ่งการป้องกันดูแลและกำจัดปลวกที่ถูกต้องนั้นเอง
 
            บริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจขอเรียนเสนอระบบการป้องกัน และกำจัดปลวกที่ได้ผลเด็ดขาดที่สุด ซึ่งได้พิสูจน์จากการทดลองค้นคว้า และติดตามผลงานกว่า 40 ปี ในสหรัฐอเมริกา แม้แต่องค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสร้างอาคารและกรมโยธาธิการแห่งสหรัฐอเมริกา เช่น HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY OF UNITED STATES OF AMERICA (HUD) ยังแนะนำให้ใช้ระบบการป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดิน (P.C. SOIL-TREATMENT) ที่ต้นตอสำหรับอาคารทุกหลังในสหรัฐอเมริกา
 
            ดังนั้นบริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้นำกรรมวิธีการกำจัดปลวกใต้ดินที่ต้นตอมาใช้ ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า “P.C. SOIL-TREATMENT”  (PRE-CONSTRUCTION BY PRESSURE INJECTION SYSTEM)
 
            กรรมวิธีระบบ  P.C. SOIL-TREATMENT ตามมาตรฐานขององค์การ HUD แห่งสหรัฐอเมริกา คือ การใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูง อัดหรือฉีดน้ำยาเคลือบพื้นดินบริเวณใต้ตัวอาคาร เพื่อให้พื้นดินส่วนนั้นเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่ หรือแทรกซอนผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ
 
            สำหรับน้ำยาเคมีที่ใช้    น้ำยาเคมีที่ใช้เป็นน้ำยาประเภทกลุ่มไบเฟนทริน  ชื่อทางการค้า BITAX ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วว่า เป็นตัวยาที่ได้ผลในการกำจัดปลวกใต้ดินดีที่สุด  มีสารจับดินทนต่อสภาพอากาศ และยังสามารถคงฤทธิ์ป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ได้ยาวนาน  โดยมีขีดความปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอุ่น (มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง)  สูงที่สุด และที่สำคัญเป็นตัวยาที่ได้มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข วอส. 94/2556 รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้จากหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPA.) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำรวจ วางแผน ดำเนินการ ติดตามผล

ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยา (คุ้มครอง 3 ปี)
Soil-Treatment System


 
  •          สำรวจ          : เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจลักษณะโครงสร้างของอาคาร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนหรือช่องทางที่แมลงจะใช้เป็นทางเข้าสู่อาคาร บริเวณที่เป็นแหล่งความชื้นสูง แหล่งหลบซ่อนของปลวก และจุดที่พบปัญหา

 

  •          วางแผน       : หลังจากทำการสำรวจสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะวางแผนการทำงาน เลือกใช้เคมีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแมลง และสภาพแวดล้อมรอบอาคาร

 

  •          ดำเนินการ    : เจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

 

►   ภายในอาคาร         : ใช้สว่านเจาะพื้นให้เป็นรูที่มีขนาดเล็กพิเศษเพียง 0.5 เซนติเมตร ตามแนวกำแพงภายในอาคารทุกๆ 1 เมตร (เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่บริษัทฯ ได้คิดค้นขึ้น เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายกับพื้นคงความสวยงามให้กับบ้านท่าน) เพื่ออัดน้ำยาลงดินสร้างเกราะป้องกันปลวกใต้อาคาร จากนั้นจะทำการตรวจเช็คอย่างละเอียด และฉีดเคลือบน้ำยาป้องกันและกำจัดปลวกตามขอบบัว, วงกบประตู-หน้าต่าง, ช่องชาร์ป, รอยแตกร้าว, จุดที่พบปัญหา เป็นต้น

 

►   ภายนอกอาคาร       : ใช้สว่านเจาะพื้นให้เป็นรูที่มีขนาดเล็กพิเศษเพียง 0.5 เซนติเมตร ตามแนวกำแพงภายนอกอาคารทุกๆ 1 เมตร เพื่ออัดน้ำยาลงดินสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ปลวกเข้าสู่ตัวอาคาร จากนั้นจะทำการฉีดเคลือบน้ำยาป้องกันและกำจัดปลวกตามขอบพื้นรอบนอกอาคาร โดยเน้นหนักตามรอยแตกร้าวของพื้นและผนังอาคาร

 

  •          ติดตามผล     : เพื่อมอบความอุ่นใจแด่ท่าน บริษัทฯ ยินดีจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการตรวจเช็คติดตามผลอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง 3 ปี พร้อมคอยให้คำปรึกษาโดยนักวิชาการภาคกีฏวิทยาของบริษัทฯ และทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการท่านทุกวันไม่เว้นวันหยุด