สำรวจ วางแผน ดำเนินการ ติดตามผล

ระบบฉีดเคลือบน้ำยาป้องกันและกำจัดปลวก
Chemical Spraying System

 

  •         สำรวจ       : เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจลักษณะโครงสร้างของอาคาร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนหรือช่องทางที่แมลงจะใช้เป็นทางเข้าสู่อาคาร บริเวณที่เป็นแหล่งความชื้นสูง แหล่งหลบซ่อนของปลวก และจุดที่พบปัญหา

 

  •         วางแผน     : หลังจากทำการสำรวจสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะวางแผนการทำงาน เลือกใช้เคมีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแมลง และสภาพแวดล้อมรอบอาคาร

 

  •         ดำเนินการ : เจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

 

►   ภายในอาคาร     : เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คอย่างละเอียด และฉีดเคลือบน้ำยาป้องกันและกำจัดปลวกตามขอบพื้นรอยแตกร้าว โดยเน้นหนักในบริเวณที่พบปลวก และจุดที่เป็นแหล่งความชื้นสูงล่อแหลมต่อการเกิดปลวกเป็นพิเศษ เช่น ห้องน้ำ, ห้องครัว, ห้องเก็บของ, โคนเสา, ช่องชาร์ป, เสาโปร่ง, วงกบประตู-หน้าต่าง เป็นต้น  

 

►   ภายนอกอาคาร   : เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดเคลือบน้ำยาป้องกันและกำจัดปลวกตามขอบพื้นรอบนอกอาคาร โดยเน้นหนักตามรอยแตกร้าวของพื้นและผนังอาคาร

 

  •         ติดตามผล  : เพื่อให้การป้องกันและกำจัดเกิดประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการตรวจเช็คติดตามผลอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ พร้อมคอยให้คำปรึกษาโดยนักวิชาการภาคกีฏวิทยาของบริษัทฯ และทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการท่านทุกวันไม่เว้นวันหยุด