ปรับความสูงพอดีจอ

Our Reference >> บทสัมภาษณ์จากลูกค้าที่ใช้บริการ >> ถาม-ตอบเรื่อง “บ้าน” และ “ปลวก”

ถาม-ตอบเรื่อง “บ้าน” และ “ปลวก”

กับ เล็ก บุนนาค แห่ง
BUNNAG ARCHITECTS INTERNATIONAL CONSULTANTS
 

ทำไม คุณเล็ก จึงคิดว่าการป้องกัน “ปลวก” เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับบ้าน ?

เหมือนกับการเตรียมตัวป้องกันไฟไหม้ หรือป้องกันน้ำท่วม ปลวกอาจจะเป็นอันตรายกับบ้าน และความเป็นอยู่ของผู้พัก อาศัยในบ้านมากโดยไม่รู้ตัว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดป้อง- กันปลวกตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมไปกับการออกแบบบ้านเพื่อคิด ออกแบบให้การป้องกันปลวกเป็น Architectural Detail ที่ดูเข้า กับแบบของบ้านไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Detail ทาง สถาปัตยกรรมอย่างเดียวไม่สามารถที่จะป้องกันปลวกได้เสมอไป เพราะฉะนั้น จำเป็นจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วย เพิ่มการป้องกันเป็นด่านที่สอง

เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้เทคโนโลยีป้องกันและกำจัดปลวก “เซนตริคอน” ?

เทคโนโลยีที่ผมเลือกใช้ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่เป็น พิษกับคน เด็ก และสัตว์เลี้ยงที่บ้าน ไม่ทำให้ผมแพ้ ไม่มีกลิ่น สารเคมี หรือไม่เกิดเป็นสารเคมีที่จะเคลือบติดตกค้างกับบ้าน ภาชนะใช้สอย หรือต้นไม้ใบไม้ และไม่สร้างความเสียหายให้กับ บ้าน ผมจึงพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีของเซนตริคอน

เมื่อเปรียบเทียบระบบเซนตริคอนกับระบบฉีดพ่นสารเคมีที่มีทั่วไปในตลาด แล้วแตกต่างกันอย่างไร ?

เซนตริคอนเป็นระบบที่ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีซึ่งอาจจะเป็นอันตรายมาก กับผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยงและต้นไม้ใบไม้ เซนตริคอนเป็นวิธีป้องกันปลวก แบบ Environmental Friendly ซึ่งที่ผมได้เห็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ความเข้าใจและความชำนาญเกี่ยวกับปลวกเป็นพิเศษตอนมาป้องกัน ปลวกที่บ้านผม

คุณเล็กใช้ระบบเซนตริคอนมานานแค่ไหนและผลลัพธ์เป็นที่น่าประทับใจอย่างไร ?

ต่อเนื่องมาประมาณ 4 ปีกว่าแล้ว ได้ผลดีและยัไม่มีปัญหาอะไรครับ

เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้บริการของบริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด ?

นอกจากเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย แล้วทางบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลตรวจสอบเป็นระบบสม่ำเสมอ คุณณัฐณภัทร์ ก็คอยติดตาสอบถามผลลัพธ์ด้วยตนเองกับผม ยกตัวอย่าง ห้องสมุดของ ผมจำเป็นจะต้องป้องกันหนังสือจำนวนมากที่มีแมลงตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ตามหน้าของ หนังสือ คุณณัฐณภัทร์ ก็ให้คำปรึกษารู้จักคิดพยายามหาทางทำตามใจของผู้อยู่ ว่าควรจะใช้วิธีไหนจึงจะเลี่ยงสารเคมีไม่ให้ติดหนังสือ รวมถึงคุยกันถึงเรื่องเวลา ที่เหมาะสม ผมเป็นสถาปนิก การทำงานของบริษัทของคุณณัฐณภัทร์มีระบบ Professional เหมาะกับผมซึ่งชอบวิธีการทำงาน และความเป็นอยู่ที่มืระเบียบ ปลอดภัย และมีการเตรียมการป้องกันที่ดีผมว่าใครๆ ก็คงชอบครับ