ปรับความสูงพอดีจอ

เหตุผลที่ควรมอบความไว้วางใจให้กับบริษัท เอ็ม - เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด

                                                             

1.ความมั่นใจ CONFIDENCE

มีรากฐานที่มั่นคง

 • บริษัทฯ ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี จึงมีความมั่นคง และเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการให้บริการรวมถึงอุปกรณ์ในการให้บริการต่างๆ
 • บริษัทฯ ได้รับเลือกจากบริษัท ดาว อะโกรไซแอนด์ จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ว่ามีความมั่นคงด้านการเงิน มีคุณภาพการบริการที่ดี และมีความพร้อมในการให้บริการ จึงแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการบริการระบบเหยื่อเซนตริคอนในประเทศไทย

มีความน่าเชื่อถือ

 • บริษัทฯ มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการป้องกันและกำจัดแมลง กับกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • บริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข
 • สารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลง ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากองค์กรอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

มีคุณภาพทางด้านบริการ

 • บริษัทฯ มีการส่งพนักงานบริการเข้าร่วมอบรมเรื่อง ชีววิทยาของแมลง, การใช้สารเคมีกำจัดแมลงอย่างถูกวิธีและปลอดภัย กับทางสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทยทุกปี เพื่อคงคุณภาพในการใหบริการและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ มีนักวิชาการด้านกีฎวิทยา ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านชีววิทยาแมลง และควบคุมการทำงาน

มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

 • บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2532
 • บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร และสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง

2. ความหลากหลาย (VARIETIES)

 • มีให้บริการระบบป้องกันและกำจัดแมลงทุกชนิด
 • มีระบบการป้องกันและกำจัดแมลงให้เลือก 6 ระบบ คือ
 1. ระบบเหยื่อเซนตริคอน (Baiting System) Sentricon by Dow  Agrosciences 
 2. ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินทุกๆ 1 เมตร (Soil Treatment System) 
 3. ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินเฉพาะจุดที่พบปลวก   และล่อแหลมต่อการเกิดปลวก
 4. ระบบวางท่ออัดน้ำยา (Pipe System) 
 5. ระบบฉีดเคลือบป้องกันและกำจัด
 6. ระบบรมควัน (Fogging System) และอบละอองฝอย ULV.

3. ความสะดวกสบาย (CONVENIENCE)

 • มีระบบตอบรับอัตโนมัติ 30 คู่สาย ซึ่งมีความสะดวกต่อการติดต่อเจ้าหน้าที่
 • บริษัทฯ พร้อมให้บริการและแก้ไขกรณีได้รับแจ้งปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง