ปรับความสูงพอดีจอ

Our Reference >> บทสัมภาษณ์จากลูกค้าที่ใช้บริการ >> กำจัดปลวกอย่างปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิต 

“ปลวก” ไม่เป็นเพียงภัยร้ายต่อบ้านเรือน
แต่ยังเป็นตัวอันตราย สำหรับสถานศึกษา

ที่มีตำรับตำราเอกสารสำคัญ และวัสดุคุรุภัณฑ์ มากมาย
ที่อาจประเมินค่าไม่ได้หากเกิดความเสียหาย
 

บาทหลวง ไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่ โรงเรียนร่วมฤดี อินเตอร์เนชันนัล จึงให้ความสำคัญต่อการกำจัดปลวกในโรงเรียนด้วยวิธีที่เหมาะสม

นอกจากบ้านแล้วการป้องกันและกำจัดปลวกสำคัญสำหรับโรงเรียนอย่างไร?

ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสถานศึกษา การดูแลป้องกันและกำจัดปลวก เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่สถานศึกษาเอกสาร สำคัญต่างๆ ต้องเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บเอกสาร หากไม่มีการดูแล เรื่องกำจัดปลวก จะทำให้เกิดความเสียหายโดยคิดเป็นมูลค่าไม่ได้ อีกทั้งวัสดุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และอาคารในส่วนที่เป็นไม้ หากต้อง ซ่อมแซมอาจจะเป็นงบประมาณก้อนใหญ่ที่เราไม่ควรเสีย

เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้เทคโนโลยีป้องกันและกำจัดปลวกเซนตริคอน?

ที่เราเลือกใช้ “เซนตริคอน” เพราะเคยได้ยินมาว่าใช้ได้ผลดีในตึก ที่เคยมีปลวกอยู่แล้ว และเทคโนโลยีนี้สามารถกำจัดปลวกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมี ชีวิตและสัตว์เลี้ยง

เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้เทคโนโลยีป้องกันและกำจัดปลวกเซนตริคอน?

ที่เราเลือกใช้ “เซนตริคอน” เพราะเคยได้ยินมาว่าใช้ได้ผลดีในตึก ที่เคยมีปลวกอยู่แล้ว และเทคโนโลยีนี้สามารถกำจัดปลวกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมี ชีวิตและสัตว์เลี้ยง

เมื่อเปรียบเทียบระบบเซนตริคอนกับระบบฉีดพ่นสารเคมีที่มีทั่วไปในตลาด แล้วแตกต่างกันอย่างไร?

เทคโนโลยีเซนตริคอนเป็นระบบเหยื่อติดตั้งและฝังในดินเป็นการทำงาน แบบลอกเลียนพฤติกรรมการหาอาหารโดยธรรมชาติของปลวก เมื่อปลวก มากินเหยื่อที่ฝังไว้ก็จะหยุดการเติบโตและตายยกรังในที่สุด เราไม่ต้องกังวล เรื่องการฉีดพ่นสารเคมีที่อาจตกค้างและทำอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน และพนักงานในโรงเรียน

ผลลัพธ์จากการใช้ระบบเซนติคอน น่าประทับใจอย่างไร ?

ตั้งแต่เริ่มใช้ระบบเซนตริคอนปลวกก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับโรงเรียนอีกต่อไป


เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้บริการของบริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด?

ที่เราเลือกใช้บริการของบริษัท เอ็ม-เซเว่น เพราะเคยได้ยินชื่อเสียง เรื่องการบริการ และมีการติดตามงานบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม จึงคิดว่า บริษัท เอ็ม-เซเว่น สามารถตอบโจทย์ของเราได้ทุกข้อ